Enerji kaynakları yenilenebilir ve yenilenemez enerji olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Petrol, kömür ve doğal gaz gibi fosil yakıtlar yenilenemeyen enerji kaynaklarıdır. Bu enerji kaynakları kullandıklarında tükenirler.

Yenilenebilir enerji sürekli olarak meydana gelen ve doğal süreçlerde var olan enerji akışından elde edilen enerji türünü ifade etmektedir. Güneş, rüzgâr, jeotermal, su, biyokütle veya hidrojen gibi enerji kaynaklarının tümü yenilenebilir enerji kategorisine girmektedir.

Yenilenebilir enerji,  enerji üretimi için doğal kaynakları kullanır ve tüketilen bu enerji kaynakları sürekli olarak yenilenmektedir. Bu sayede sonsuz bir döngü içerisinde enerji üretimi gerçekleşmektedir.

Yenilenebilir enerji kaynakları dünya üzerinde tükenmez niteliktedir. En iyi bilinen yenilenebilir enerji türü olarak adlandırılan güneş enerjisi, son yıllarda popülaritesini ve kullanım alanlarını artırmaktadır. Güneş enerjisinden genellikle güneş panelleri ile yararlanılmaktadır.

Yenilenebilir enerjilerin uygulama alanları oldukça geniştir. Rüzgârdan enerji elde etmek için rüzgâr yoğunluğunun yüksek olduğu yerlere rüzgâr türbinleri kurularak elektrik enerjisi üretilmektedir.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına diğer bir örnekse jeotermal enerjidir. Jeotermal enerji ısıtma, soğutma ve elektrik üretimi gibi farklı amaçlarla kullanılabildiğinden özellikle jeo kaynakları yüksek olan yerlerde kendisine uygulama alanı bulmaktadır.

Yenilenebilir enerji üretim bölgelerinde kurulan alt yapı sistemleriyle aynı zamanda istihdam olanakları da sağlamaktadır. Yenilenebilir enerji doğal kaynaklardan üretildiği için hem doğal olması hem de çevresel zarar açısından diğer enerji kaynaklarına göre zararlı emisyonlar yaymaması açısından çok daha fazla çevrecidir. Yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretiminin popülaritesi ve uygulamaları her geçen gün artmaktadır.

Yenilenebilir enerji güneş, rüzgâr vb. doğal kaynaklar sayesinde üretildiği için tükenmezdir. Yeşil enerji, yenilenebilir enerji için yeşil enerji sertifikası ile onaylanan bir yenilenebilir enerji türüdür. Yeşil enerji, tükenmez kaynaklardan elde edilen doğa dostu bir enerji türüdür. Yeşil enerji sertifikası yenilenebilir enerji sertifikası olarak da isimlendirilir.

Yenilenebilir enerji sertifikası şirketler tarafından alınmaktadır. Bu sertifikayla şirketler yapılan elektrik üretiminin yenilenebilir kaynaklardan yapıldığını gösterirler. Şirketler yenilenebilir enerji sertifikası ile yenilenebilir enerji kullandıklarını kanıtlamaktadır.

Yenilenebilir enerji sertifikası uluslararası geçerliliği olan bir sertifikadır Ancak şirketlerin uluslararası yenilenebilir enerji sertifika sistemi’ne önceden üye olmaları gerekmektedir. Bu enerji sertifika sistemleri üretilen elektriği ve elektriğin kaynağının yenilenebilir olduğunu belgelemektedir.

Yenilenebilir Enerji Sertifikası Nedir?

Yenilenebilir enerji sertifikası olarak isimlendirilen sertifika aslında I-REC sertifikasıdır. I-REC yenilenebilir enerji sertifikaları için standartlar geliştirmek amacıyla 2015 yılında kurulan oluşumun adıdır. I-REC şirketlere verilen yenilenebilir enerji sertifikalarının geçerliliğini kontrol etmektedir.

I-REC, Yenilenebilir enerji sertifikasına verilen isim olarak da geçmektedir. I-REC’ den sertifika almak için öncelikle belirli prosedürler yerine getirilmelidir. Yerine getirilen prosedürler sonrasında şirketler I-REC veri tabanına kaydedilmektedir.  Şirketler yenilenebilir enerji kaynaklarından yaptıkları üretim karşılığında yenilenebilir enerji sertifikası almaya hak kazanırlar.

I-REC’in yaygın kullanımı sayesinde şirketler tarafından üretilen enerjinin güvenilirliği küresel olarak denetlenebilir hale gelmektedir.