Günümüzde yenilenebilir enerji kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşmaya devam etmektedir. Teknolojik imkânların gelişimi hayatın birçok alanında kolaylıklar sağlamaktadır. Güneş enerjisi sistemleri son yıllarda popülaritesini giderek artırmaya devam etmektedir.

Teknolojinin faydalarını hayatın her alanında yaşanmaya devam edilmektedir. Eskiden büyük üretim tesislerinde kullanılan güneş enerji sistemleri artık müstakil evlerde de kendine kullanım imkânı bulmaktadır. Kurulan güneş panelleri sayesinde önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlanmaktadır.

Şebekeden bağımsız bir elektrik üretin sistemi kurmak beraberinde birçok fayda getirmektedir. Özellikle tarlalarda, çiftliklerde veya denizde, elektrik şebekesinden uzakta yatlarda ve teknelerde elektrik şebekesinin bulunmadığı alanlarda oldukça önemli bir görevi vardır. Off-grid sistemler sayesinde elektrik mevcut şebekeden bağımsız olarak üretilmektedir.

Güneş enerjisi sistemlerinden biri olan Off Grid sistem nedir dilerseniz bu sorunun cevabını sizlere verelim. Öncelikle kısaca Off Grid’in ne anlama geldiğinden bahsedelim. Off Grid kelimesi şebekeden bağımsız anlamına gelmektedir. Off Grid sistemde bulunulan yerde elektrik şebekesinden bağımsız olarak elektrik ihtiyacını karşılayan sistem olarak tanımlanmaktadır. Off Grid sistemler hemen hemen her türlü elektrik ihtiyacını karşılayacak şekilde kurulan ve konumlandırılan sistemlerdir.

Off Grid sistem şebekeden bağımsız bir sistem olduğundan akü ile çalışmaktadır. Bu sistemde ana amaç dağ evleri, yaylalar, çiftlikler, karavanlar, yatlar veya tekneler gibi şebeke erişimi olmayan alanlara elektrik sağlamaktır.

Şebekeden bağımsız Off Grid bir sistemin kurulumu için güneş panelleri, şarj kontrol cihazı, şebekeden bağımsız invertör ve bataryalar gereklidir. Off-grid sistemde depolama aracı olarak aküler kullanılmaktadır.

Off Grid Sistem Faydaları

Off Grid sistem faydaları oldukça fazladır. Dilerseniz size sağladığı faydalar üzerinden bilgiler verelim. Off-grid sistemler elektriğin olmadığı uzak bölgelerde kendine uygulama alanı bulmaktadır. Şebeke elektriği olmayan bölgelerde elektrik üretimin yapılarak çözümler üretmektedir.

Off Grid sistemlerin kurulum açısından ele alındığın da kurulumları basit ve kısa sürelidir. Montaj parçalarının ele alınması tamamlanması çok fazla uzmanlık gerektirmemektedir. Off-grid sistemlerin kullanımında ek jeneratör kullanımına gerek yoktur. Bu sayede sistem işleyişi açısından maliyetten de tasarruf sağlanmaktadır.

Tüm yenilenebilir enerji kaynakları gibi, şebekeden bağımsız sistemler de çevre dostudur. Yapılan elektrik üretimlerinde ortama herhangi bir gaz salınımı olmamaktadır.

Off Grid sistemlerin en önemli faydalarından biri şüphesiz elektrik faturalarından tasarruf edilmesidir. Bu sistem sayesinde elektrik maliyetlerinde önemli tasarruflar sağlanabilmektedir. Off-grid sistemler mühendislik kurulum yapısı ile dayanıklıdır. Sistem maliyeti açısından sadece kurulum ücreti ödenmektedir.

Türkiye coğrafi konum olarak yenilenebilir enerji sistemleri konusunda oldukça elverişli bir iklime sahiptir. Ancak ülkemizde güneşlenme durumu bölgelere göre değişiklik gösterebilmektedir. Tüm bu iklim koşulları elektrik üretim kapasitesi hesaplamalarında dikkate alınması gereken bir faktördür.

Off Grid sistemlerin fazla bakım ihtiyaçları yoktur. Düzenli olarak yapılan genel bakımlar sistem işleyişi açısından yeterli olmaktadır. Off Grid sistemlerin kurulduğu bölgelerde iklim koşulları ve güneş alma süreleri elektrik üretim kapasitesi açısından önemlidir. Depolama sistemleri oluşturulurken iklim koşulları mutlaka dikkate alınmalıdır.

Sonuç olarak, off-grid sistemler şebeke hattının olmadığı veya şebeke ile elektrik üretiminin çok maliyetli olduğu bölgelerde enerji ihtiyacını karşılamak için etkin ve verimli çözümler sunmaktadır.

Off Grid Sistemin Kullanım Alanları

Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte şebekeden bağımsız olarak çalışan off-grid sistemler günümüzde elektrik üretiminde etkin bir rol oynamaktadır. Off Grid sistem sayesinde elektrik şebekesinin olmadığı yerlerde de elektrik üretilme imkânı vardır.

Off Grid sistemin kullanım alanları oldukça geniştir. Elektriğe ihtiyaç duyan kırsal alanlar, elektrik şebekesi dışında çalışan Off Grid sistemden yararlanabilmektedir.

Off Grid sistem elektrik şebeke bağlantılarının olmadığı her bölgede kullanılabilmektedir. Merkez elektrik şebeke bağlantısının olmadığı bağlar, yayla evleri, çiftlikler Off Grid sistemlerin sıklıkla kullanıldığı yerler olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca yat, tekne ve karavanlar da off-grid sistemlerin diğer kullanım alanları olarak saymak mümkündür.

Off Grid Sistem Dezavantajları

Off-grid sistemlerin birçok avantajı bulunurken, belirtilmesi gereken bazı Off Grid sistem dezavantajları da bulunmaktadır. Off-grid sistemlerin en büyük dezavantajlarından biri tek seferlik kurulum maliyetidir.  Şebekeden bağımsız sistemlerin ilk kurulumu maliyeti diğer elektrik üretim sistemlerine göre daha yüksektir. Off Grid sistemin bir diğer dezavantajı ise güneş enerjisinin depolanması sınırlı kapasitedir.

On Grid İle Off Grid Arasındaki Farklar

On Grid ile Off Grid arasındaki farklar neler sizlere bahsedelim. On Grid sistemler merkez elektrik şebekesine bağlı sistemlerdir oysaki Off-grid sistemler şebekeden bağımsız sistemlerdir. Off Grid sistemler şebekesiz alanlarda akü ve şarj kontrol ekipmanlarını sisteme entegre ederek çalışma sistemi vardır.