Lityum akü teknolojisinin avantajları birçok alanda kendini göstermektedir. Günümüzde Lityum akü yaygın olarak kullanım alanı bulmaktadır. Lityum aküler birçok kez şarj edilme özelliği olan pil türleridir. Lityum akülerin verimliliği oldukça yüksektir. Bu nedenle lityum aküler birçok elektronik cihaz ve araçta yaygın olarak kendine kullanım alanı bulmaktadır.

Lityum piller olarak bilinen lityum aküler sahip oldukları ağırlık ve boyuta göre en yüksek seviyede elektrik gücü tedarik eder. Lityum akü teknolojisinin avantajları arasında yüksek enerji sağlaması öncelik sağladığı avantaj olarak gösterilmektedir. Lityum-iyon piller çok küçük hacme sahiptir. Ayrıca içerisinde bulunan kimyasal maddelerden dolayı oldukça hafiftir. Bu özelliğinden dolayı taşınması kolaydır. Hafif olması, Lityum pillerin mümkün olduğu kadar çok şarj olmasını da sağlamaktadır.

Lityum iyon pillerde, hafıza etkisi olarak bilinen şarj durumunu etkileyen bir sorun yoktur. Bu nedenle, yeniden şarj etmeden önce pilin tamamen bitmesini beklemeye gerek yoktur. Hafıza sorunu olmadığı için şarj işlemi kesilse bile pilin ömrü olumsuz etkilenmeyecektir.

Lityum pillerin kullanıcılara sağladığı avantajları şu şekilde sıralayabiliriz. Lityum piller, aynı kapasitedeki diğer geleneksel pillere göre çok daha az yer kaplamaktadır. Yaklaşık dörtte bir oranında daha az yer kaplamaktadır. Lityum piller aynı kapasitedeki diğer geleneksel pillere göre daha hafiftir. Lityum pilin ömrü aniden bitmez. Ancak pillerin zamanla kapasite kaybına uğradığını söyleyebiliriz.

Lityum piller tam kapasite ile çalıştığın da toplam 3500 defa dolum ve boşaltma kapasitesi ve ömrü vardır. Lityum pil her zaman şarj edilebilir özellikte olduğu için şarj etmeden önce pilin tamamen boşalmasını beklemeye gerek yoktur. Lityum piller yaklaşık 2 ila 2,5 saatlik sürelerde hızla şarj edilebilirler.

Lityum pillerin kullanımı güvenlidir. Sızıntı ve gaz emisyonu bulunmamaktadır. Lityum piller yüksek şarj/deşarj kapasitesine sahiptir.

Lityum piller -30 derece ile 60 derece arasında kullanılabilir. Lityum piller diğer pillere göre daha pahalıdır. Ancak, uzun ömür ve performans dengesi açısından diğer pillere göre daha iyi performansa sahip olduğu bir gerçektir.

Lityum Akü Nedir?

Lityum akü nedir? Günümüzde lityum akü lityum pil olarak ifade edilmektedir. Teknolojik gelişmeler nedeniyle lityum-iyon piller günümüzde en yaygın kullanılan pil türü haline gelmiştir. Lityum piller tekrar tekrar şarj edilerek birçok elektronik cihazda kullanılabilir.

Akıllı tabletler ve cep telefonları başta olmak üzere dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarda kullanılmaktadır. Lityum-iyon piller olarak da bilinen lityum piller ilk olarak 1931’de geliştirildi. O zamandan beri günümüzde en yaygın kullanılan pil türü haline geldi. Lityum piller, piyasadaki diğer standart pillere göre çok daha uzun ömürlüdür ve kısa süre içerisinde şarj edilmektedir.

Lityum piller içerik anlamında yüksek yoğunluktadır. Bu nedenle, hafiftir ve kimyasal içerikli diğer pillere kıyasla yüksek performansta çalışır. Bu piller gerektiğinde kolayca şarj edilebilir. Pil yarı dolu olsa bile şarj olurken pil ömrü kısalmayacaktır.

Lityum pillerin bu kadar çok faydasının yanı sıra bazı olumsuz etkileri de bulunmaktadır. Öne çıkan ilk olumsuz durumu lityum pillerin yüksek fiyata sahip olmasıdır. Diğer pillere göre daha pahalıdır ancak daha uzun ömürlüdür ve diğer pillere göre daha verimlidir.

Lityum piller, daha uzun süre dayanım güçleri ve yüksek performans avantajları nedeniyle geniş kullanım alanına sahiptir. Lityum pillerin bir diğer dezavantajı da yüksek sıcaklıklara maruz kaldıklarında kısa devre ve yangın riski taşımalarıdır. Bu nedenle lityum pillerin çok fazla güneş ışığına maruz bırakılmamasına ve serin bir ortamda saklanmasına özen gösterilmelidir.

Lityum Akülerin Ömrü Ne Kadardır?

Bir lityum iyon pilin veya lityum pil ömrü, üretim sürecinin sonunda başlar. Üretim sona erdiğinde ve piller raflara ulaştıklarında pil ömrü geri saymaya başlar. Lityum-iyon pil performansı ve ömrü kullanıma göre değişkenlik göstermektedir.

Lityum pil 25 santigrat derece ortam sıcaklığında kullanılmadığı durumlarda ve her kullanım sonunda tam olarak şarj edilse bile pil ömrü yılda %20 azalacaktır. Bir lityum pilin ömrü doğrudan ortam sıcaklığına bağlıdır. Sıcaklık arttıkça pilin ömrü kısalacak, pil deposunun sıcaklığı düştükçe pil ömrü artacaktır.

Lityum pilin ömrünü etkileyen bir diğer faktör de pilin şarj seviyesidir. %40 şarjlı bir pil 0 derecede depolandığında yıllık ömür kaybı %2’dir. Lityum pillerin mümkün olduğu kadar uzun süre dayanmasını sağlamak için dikkate alınması gereken birkaç husus vardır.

Tamamen boşalmış bir pil, hiç kullanılmasa bile ömrünü tüketir. Bu nedenle, pilde az miktarda güç bulundurmak çok önemlidir.

Standart kullanım koşullarında, bir lityum iyon pilin ortalama ömrü 5 yıldır.