Aküler elektrik enerjisini depolayan ve ihtiyaç duyulduğunda elektrik enerjisi sağlayan cihazlardır. Birçok akü çeşidi ihtiyaca göre geliştirilmektedir. Kurşun asitli aküler bir zamanlar en yaygın kullanılan akü çeşitleri iken günümüzde yerlerini jel akü çeşitlerine bırakmışlardır.

Jel akülerin derin deşarj olması, şarj işleminden sonra bozulma olmaması, aşınma ve yıpranma dayanımı gibi birçok avantajı bulunmakta olup ve günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Jel Akü Özellikleri Nedir?

Jel Akü özellikleri nedir? Teknolojinin gelişmesiyle birlikte akü çeşitleri de özellikleri anlamında değişmeye başlamıştır. Jel aküde yer alan jel benzeri elektrolit ile diğer akü çeşitlerinden ayrılan özelliktir. Jel aküde yer alan elektrolit isli silika ve sülfürik asit kimyasalından meydana gelmektedir.

Jel aküler titreşime karşı dayanıklıdır. Yüksek sıcaklık değerlerinde bile rahat kullanım imkânı sunmaktadır. Bu nedenle jel aküler rüzgâr enerjisi ve güneş enerjisi santrallerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Jel aküler diğer akülere göre daha uzun ömürlüdür ve verimliliktedir. Jel akü derin deşarja uygun olması nedeniyle ne kadar şarj edilirse edilsin verimini kaybetmeden çalışmaktadır. Jel aküler yapısında yer alan kimyasallar şarjdan olumsuz etkilenmemektedir.

Jel Akü Nasıl Şarj Edilir?

Akülerin kullanıldığı araçların herhangi bir sorun yaşamadan sorunsuz çalışması kullandığı akünün sağlamlığına ve düzgün çalışmasıyla ilgilidir. Şarj seviyesi, akülerin düzgün çalışmasını etkileyen faktörlerden biridir. Aküler için en verimli şekilde şarj edilmesini sağlayan bir şarj cihazı seçmek çok önemlidir.

Jel aküler kullanılmadan önce tamamen şarj edilmelidir. Kısmi şarj nedeniyle kullanılan bir akü plakası sülfatlanma nedeniyle hasar görür ve bu nedenle kullanılamaz hale gelme durumu oluşmaktadır.

Ayrıca gerektiğinden fazla şarj edilen jel aküler birçok sorunla karşılaşabilir. Aşırı şarj nedeniyle, pilin plakaları oksitlenir ve birikintiler oluşur. Jel akülerde elektrolit azaldıkça akünün kapasitesi bu durumdan olumsuz etkilenecek ve verim düşecektir. Bu amaçla genellikle şarj regülatörü adı verilen kontrol cihazı akünün tam dolu olup olmadığını kontrol etmek için kullanılması gerekmektedir.

Jel aküler harici şarj aletiyle nasıl şarj edilir? Jel akü şarj etmek için harici şarj cihazı kullanırken dikkat edilmesi gereken bir nokta da şarj voltajının sınır voltaj değerini geçmemesidir. 14,2-14,4 voltaj aralığı genel olarak jel aküler için belirlenmiştir.

Jel aküyü şarj etmek için harici bir şarj cihazı kullanırken, akünün artı kutbu şarj cihazının artı kutbuna bağlanır. Negatif kutuplar da birbiriyle uyumlu bir şekilde bağlanmalıdır. Batarya ve cihazın tam olarak bağlandığından emin olduktan sonra şarj işlemi başlatılmalıdır.

Şarj işlemi tamamlandıktan sonra harici şarj cihazının kapatılması gerekliliği önemli bir husustur. Jel aküyü harici bir şarj cihazı ile şarj ederken akım, akü kapasitesinin %10’u kadar olmalıdır. 4 Ah kapasiteli aküler 0,4 amper sağlama özelliğine sahip bir şarj cihazı ile şarj edilmesi gerekmektedir.

Jel Akü Şarj Cihazı Seçerken Önemli  Hususlar

Akü şarj olurken şarj durumunu etkileyebilecek birçok çevresel faktör vardır. Sıcaklık, nem ve sarsıntılı bir ortamda olup olmadığı çevresel faktörler arasında yer almaktadır. Jel akü kullanılan marin akü grupların da akü şarj edilirken akülerin doğru şekilde kurulumu ve konumlandırılması yapılmalıdır.

Aşırı şarj edilmiş bir akü için uygun bir şarj cihazı tedarik edilmezse bu durum arızalanma riski içermektedir. Bu nedenle aküye uygun şarj cihazı seçilmesi oldukça önemlidir. Akünün aşırı şarj edilmesi akünün ısınmasına ve kısa devreye neden olabilir. Zamanlayıcı akü gücünün kontrol edilmesi zor olabileceğinden, otomatik kapanan harici bir şarj cihazı seçmek çok önemlidir.