Güneş enerjisi panelleri sektöründe birçok doğru olmayan bilgilerin yer almaktadır. Birçok konuda doğru bilinen yanlışlar mevcuttur. Yanlış bilgilerin doğru olarak kabul edilmesi güneş enerjisi panel sistemlerine yatırım yapacak kişileri bazı noktalarda tereddüt duymalarını sağlamaktadır.  Bu yanlış bilgiler o kadar çok kanıksanmış durumdadır ki efsane noktalarına ulaştığını söylememiz yanlış olmaz. Güneş enerjisi efsaneleri ve gerçekler neler sizler için araştırdık. Dilerseniz yapılan araştırmalar sonucunda elde ettiğimiz bilgileri sizlerle paylaşalım.

Birinci doğru kabul edilen yanlış olarak güneş panellerinin üretimi sırasında harcanan enerjinin, güneş panellerinin kurulup kullanılması sonucu ürettikleri enerjiden fazla olduğudur. Bu yanlış bilginin doğrusu ise Güneş panellerinin 30 yıllık bir sistem ömrü olduğunu varsayarsak, güneş sistemi kirlilikten arındırılmış ve sera gazı içermeyen elektrik üretiminden 26 ila 29 yıl arasında net gelir elde edecektir. Dolayısıyla 1 ila 4 yıllık elektrik üretimi yatırımı ile foto voltaik sistem ile 30 yıl ve hatta daha uzun süre temiz enerji sağlanması mümkündür.

İkinci doğru kabul edilen yanlış olarak güneş enerjisinden elektrik üretiminde çok fazla kirlilik oluştuğudur. Bu yanlış bilginin doğrusu ise güneş enerjisi sistemleri ortalama bir evdeki kullanılan elektriğin yarısını üretebilmektedir. Bu elektrik üretim sürecinde güneş enerjisi üretim sistemi, havadan yaklaşık yarım ton kükürt dioksit ve 272,16 kilogram nitrojen oksit gazını yok etmektedir. Buna karşılık, olarak elektrik üretim sürecinde çok az kirletici gaz üretilir ve çoğu geri dönüştürülür. Ortalama olarak  1.000 kWh güneş enerji üretmek için yaklaşık olarak 8 kg kükürt dioksit, 5 kg azot oksit ve 1.400 kg’dan fazla karbondioksit gazının atmosfere yayılmasına engel olmaktadır. Güneş enerjisi yatırımlarının çevresel fayda olarak önemli bir rolü vardır.

Üçüncü olarak doğru kabul edilen yanlışlar arasında güneş enerjisi sistemlerin yaygın kullanım açısından çok pahalı olduğudur. Bu yanlış bilginin doğrusu ise güneş enerjisi sistemlerinin, ev sahiplerinin günlük elektrik kullanımları açısından en iyi yatırım araçlarından biri haline geldiğidir. Düzgün tasarlanmış ve kurulmuş bir güneş enerjisi sistemi, yılda %12 ila %15 getiri garantisine sahiptir.  Yapılan güneş enerjisi yatırımlarında getiri oranı arttıkça yatırım değeri de artmaktadır.

Güneş enerjisi sistemleri gibi elektrik enerjisi tasarrufu sağlayan elektriksel ekipmanlarda tasarruf açısından önemli bir katma değer sağlamaktadır. Güneş panelleri sistemlerinin maliyet fiyatları her yıl düzenli olarak azalmaktadır. Bu, yakılan her ton başına daha pahalı ve daha az bulunan petrol, gaz ve kömür kaynaklarının aksinedir. ABD Enerji Bakanlığı, 2030 yılına kadar binalarda üretilen 27,4 milyar kilovat-saat elektriğin yüzde 78’inin güneş panelleri sistemlerinden geleceğini tahmin etmektedir.

Dördüncü olarak doğru kabul edilen yanlışlar arasında üretilen fazla elektrik enerjisinin aküler tarafından depolanabildiğidir. Bu yanlış bilginin doğrusu ise şu şekildedir. Tüm modern güneş paneli sistemleri üretim süreçlerinde şebekeye bağlı olarak çalışmaktadır.

Güneş paneli sisteminde elektrik üretilir ve gün boyunca üretilen elektrik şebekeye geri beslenir. Ay sonunda üretim ve tüketim hesaplamasında ürettiğiniz fazla elektrik için gelir elde edilmektedir. Şebeke bağlantısı olmayanlar için akü içerisinde elektrik depolanması bir seçenektir. Ülkemizde ise elektrik şebeke bağlantısı olmayan bölgelerinde akü içerisinde depolama yapılması yasaktır. Bunun nedeni, depolama sırasında kablo bağlantılarında oluşabilecek risklerden dolayıdır.

Beşinci olarak doğru kabul edilen yanlışlar arasında güneş panelleri sistemlerinin soğuk kış aylarında çalışmadıklarına yönelik bilgidir.

Bu yanlış bilginin doğrusu ise şöyledir. Güneş panelleri, maruz kaldıkları güneş ışığı miktarına göre elektrik üretirler, dolayısıyla sıcaklıktan etkilenmezler. Aslında, güneş panellerinin aşırı sıcaklara göre daha düşük sıcaklıklarda iyi çalıştığını söyleyebiliriz.

Güneş enerjisi panel sistemleri kış aylarının güneşli ama soğuk günlerinde sıcak yaz günleri kadar güneş enerjisinden elektrik üretebilir. Örnek verecek olursak Almanya dünyanın en büyük güneş enerjisi üreticisidir ve güneş kaynakları açısından Alaska ile eşittir.

Altıncı olarak doğru kabul edilen yanlışlar arasında güneş panellerinin sürekli bakım gerektiği fikridir. Güneş panellerinde hareketli parça yoktur bunun sonucun da güneş panellerine çok az bakım gerekmektedir. Güneş panellerin genellikle yılda bir kez hortumlanması tavsiye edilmektedir.

Günümüzde güneş enerjisi sistemleri, enerji üretimindeki herhangi bir düşüşü anında tespitini sağlayacak izleme yazılımlarına sahiptir. Bu neden enerji düşüşleri ve olası arızadan kaynaklanan durumlar uzaktan anlık tespit edilebilmektedir.

Son olarak doğru kabul edilen yanlışlar arasında çatı yüzeyine kurulan güneş panel sistemlerinin çatıların delinmesine ve ya çökmesine yol açtığına yönelik bilgidir.  Bu yanlış bilginin doğrusu ise şu şekildedir. Çatı ile ilgili bir sorun varsa ve onarım gerektiriyorsa, paneller kolayca çıkarılabilir. Çoğu güneş paneli doğrudan çatıya değil, kurulu bir parapet sistemine bağlanmaktadır.

Tesisatçılar boşlukları doldurmak için dolgu macunu ekler ve derzler genellikle ekstra bir bariyer görevi gören metal bir kaplama ile çevrelenmektedir. Güneş paneli kurulacak çatı sızdırıyorsa veya değiştirilmesi gerekiyorsa, güneş panelleri kurmadan önce çatı onarımları yapmak mantıklıdır.