Rüzgar gücü yüzyıllardır tahıl öğütmede ya da su pompalamada kullanılıyor. Günümüzdeyse rüzgar türbinleri hareket halindeki havanın enerjisini toplayıp elektriğe dönüştürebiliyor. Rüzgar türbinleri dünyanın enerji sorunlarının çözümüne katkıda bulunabilir. Kullandığımız enerjinin büyük bir kısmı petrol, doğalgaz, kömür gibi fosil yakıtlardan elde ediliyor. Fakat fosil yakıtlar yakıldıklarında atmosfere çeşitli gazlar salıyor ve bu gazlar havayı kirletmenin yanı sıra küresel ısınmayı da arttırıyor. Dolayısıyla önümüzdeki zorlu görev, çevre sorunlarımızı arttırmayan güvenilir alternatif enerji kaynakları bulmaktır.

Güneş ve su enerjisi gibi diğer yenilenebilir enerjilerin yanı sıra rüzgar türbinleri de atmosferi kirletmeden enerji üretebiliyor. Fakat rüzgar güvenilir değildir, bazı günler esmez. Ayrıca bir enerji santralinin ürettiği enerjiyi üretebilmek için binlerce türbin gerekir.

Rüzgar Pompası

Suyu yerin derinliklerinden yüzeye pompalamak için rüzgar enerjisini kullanır.

Rüzgar Türbinleri

Rüzgar enerjisini elektriğe dönüştürür.

Neden Rüzgar Gücü ?

Rüzgar enerjisi yüzyıllar boyunca Pers ülkesi (şimdiki İran) ve Hollanda’dan Amerika Birleşik Devletleri’ne kadar birçok yerde su pompalamak ya da tahılları “değirmenden geçirmek” (öğütmek) için kullanıldı. Bugün tüm dünyada hala birkaç yüz bin yel değirmeni su pompalamada kullanılıyor.

Rüzgar türbini adı verilen modern yel değirmenleriyse rüzgar enerjisini elektriğe dönüştürüyor. Bu rüzgar enerjisi evlerimizi, işyerlerimizi ve fabrikaları aydınlatan ve ısıtan hatta elektrikli arabaları çalıştıran elektriği üretiyor.

Yel değirmenlerinin tarihçesi

MS yaklaşık 7. yüzyılda ilk yel değirmenleri Persler (şimdiki İranlılar) tarafından kanatları yatay bir konumda duracak şekilde yapılmıştır. 1180 yılı civarında yel değirmenleri Avrupa’ya ulaştığında, kanatlar Hollanda ve Birleşik Krallık’ta görülmeye alıştığımız şekilde dikey olarak konumlandırılmaya başlamıştır. 1745 yılında İngiliz mühendis Edmund Lee yel değirmenini yüzü rüzgara dönük olacak şekilde otomatik olarak döndüren kuyruk fanını icat etti.

Rüzgar Pompalarının Çalışma Sistemi Nasıldır ?

 1. Rüzgar eser ve kuyruk fanına çarpar.
 2. Kuyruk fanı döner ve yel değirmenini rüzgara doğru çevirir.
 3. Rüzgar kanatları döndürür.
 4. Kanatlar bir mil ile yel değirmeninin içindeki dişlilere bağlıdır ve bu dişliler tahılları öğüten mekanizmayı çalıştırır.
 5. Rüzgar yön değiştirdiğinde kuyruk fanı değirmeni kendi etrafında döndürür ve rüzgarın yeniden kanatları çevirmeye başlamasını sağlar.

Rüzgar Gücünün Yararları ve Artıları

 1. Kömür ve doğalgaza temiz bir alternatiftir. Rüzgar türbinleri atık üretmez ve sadece inşa edilmeleri sırasında kullanılan fosil yakıtların ürettikleri dışında sera gazı da üretmez
 2. Rüzgar yenilenebilir bir kaynaktır; petrol, doğal gaz ve kömür gibi bugünkü başlıca enerji kaynaklarımızın aksine, tekrar tekrar kullanılsa da tükenmez.
 3. Rüzgar çiftliklerinin yakıta gereksinimi yoktur. Türbinlerin inşa edilmesinin bir maliyeti vardır, ama rüzgar bedavadır.
 4. Rüzgar türbinlerinin etrafındaki arazide tarım yapılabilir.
 5. Rüzgar türbinleri ücra yerlerde elektrik tedarik etmek için iyi bir yöntemdir.
 6. Rüzgar enerjisi giderek ucuzlamaktadır.

Rüzgar Gününün Zararları ve Eksileri

 1. Rüzgar öngörülemez, bazı günlerde hiç esmez, bazı günlerde fazlasıyla eser.
 2. Rüzgar çiftlikleri kurmaya uygun yerler genellikle sahile yakındır ve buralarda arazi fiyatları yüksektir.
 3. Rüzgar türbinlerinin çirkin göründüğünü ve kırsal alanların görüntüsünü bozduğunu düşünen insanlar var.
 4. Türbinler bazen kuşları öldürebiliyor.
 5. Türbinler radar sistemlerini ve yakın yerlerde yaşayanların televizyon alıcılarını etkileyebiliyor.
 6. Türbinler gürültülü olabiliyor. Eski rüzgar jeneratörleri gece gündüz, insanları çılgına çevirebilecek, yavaş ama sürekli bir uğultuyla çalışıyordu. Fakat günümüzde genellikle daha sessizdirler.

Rüzgar Türbinlerinin ve Rüzgar Enerjisinin Tarihi

1887 => ABD’li mucit Charles F. Brush elektrik üreten ilk rüzgar türbinlerini yaptı. Demirden bir kulesi ve 17m genişliğinde bir çarkı vardı.

1899 => Danimarkalı mucit Poul la Cour kavisli kanatlar kullanarak Brush’ın tasarımını geliştirdi.

1918 => Danimarka’da elektriğin %3’ü rüzgar türbinlerinden sağlandı.

1930’lar => Pilleri şarj etmek için küçük rüzgar makineleri yapıldı.

1979 => Danimarka’da pek çok rüzgar türbininin inşa edilmesiyle modern rüzgar gücü endüstrisi başlamış oldu.

2000’ler => Rüzgar gücü dünyada en hızlı büyüyen yenilenebilir enerji teknolojisi haline geldi.

Rüzgar Pompaları Nerelerde Kullanılıyor ?

Kuzey Amerika’da geniş kanatlı Hollanda tarzı yel değirmenlerine kıyasla küçük kanatların rüzgarı daha iyi topladığı fark edildi. Rüzgar pompaları hala ABD’deki birçok çiftlikte derin kuyulardan su çekmede kullanılıyor.

Dişliler rüzgar pompasının kanat milini kule boyunca çalışan uzun bir mile bağlar. Bu mil suyu kaldıran pompayı döndürür. Bu pompa da büyük bir spirali ya da vidayı döndürerek suyu çeker.

Rüzgar Enerjisi Nedir ?

Rüzgar bir yerden bir yere doğru hareket halindeki havadır. Farklı hızlarda ve kuvvetlerde ilerleyebilir. Bu hareketlilik bulutları gökyüzünde sürükler ve hava koşullarını değiştirir. İnsanlar binlerce yıldır rüzgarın gücünden yararlanarak değirmenleri ve pompaları çalıştırıyor, kayıkları yüzdürüyor, uçurtmaları uçuruyor ve rüzgar sörfü yapıyorlar. Günümüzdeki rüzgar türbinleriyse aynı gücü elektrik üretmede kullanıyor.

 

Tanım Olarak Rüzgar Nedir ?

Rüzgar, “Güneş Enerjisi” nin bir biçimidir. Güneş, gezegenimizin yüzeyini ısıttıkça Yerküre’nin eğimi dolayısıyla bazı yerler daha çok ısınır. Sıcak hava hafiftir ve yükselir, soğuk havaysa ağırdır ve alçalır. Bu hareketlilik havanın yüksek yerlerinde rüzgar akımları yaratır. Uçaktayken hissedilen ters akıntılar (türbülanslar) işte bu akımlardır.

Yükseklerdeki hava akımları, bütün gezegen boyunca uzanan devasa hava koşulları mekanizmasının bir parçasıdır. Bu mekanizmayı Güneş’ten gelen enerji ve koca bir sıcak su torbası gibi ısıyı depolayan okyanuslar çalıştırır. Bu hava akımlarının hareketini biz rüzgar olarak hissederiz.

Dünya Rüzgarları

Dünya rüzgarlarının dünyanın dönmesinden kaynaklanan genel bir örüntüsü vardır. Dünyanın dönmesi Ekvator’a dorğu esen rüzgarları doğudan batıya doğru hareket ettirir. Bunlar, bir zamanlar ticaret gemilerince kullanıldıkları için genellikle ticaret rüzgarları olarak anılan rüzgarlardır. Rüzgarlar Ekvator’dan uzaklaştıkça ters yöne yani batıdan doğuya doğru eser ve Batı rüzgarları olarak adlandırılırlar. Küresel rüzgar örüntüsü kasırga ve tayfun gibi şiddetli fırtınalar da dahil olmak üzere dünya iklimini etkiler.

Yüksek Rüzgarlar Nelerdir ?

Atmosferdeki rüzgar hareketlerinde saklı olan enerjinin çoğu yüksek enlemlerdedir. Yüksek enlemlerde, jet akımı olarak bilinen rüzgarlar saatte 160 km’yi aşan hızlarla durmaksızın eserler. Genellikle rüzgar, yere yakın yerlere kıyasla yükseklerde çok daha kuvvetlidir. Uçurtmanın yükseldikçe daha iyi uçmasının ve rüzgar türbinlerinin çoğunlukla tepelere ya da uçurumlara kurulmasının sebebi budur.

Rüzgarı yakalamak

Eski Mısırlılar yaklaşık 6000 yıl önce, rüzgarı yakalamak ve kayıkları su üzerinde hareket ettirmek için yelken kullanan ilk halklardandır. İlk yelkenler kare ya da dikdörtgen şeklindeydi. Daha sonra Arap denizciler rüzgarı daha iyi kullanan üçgen yelkenleri icat etti.

Yerküre’ye ulaşan bütün Güneş enerjisinin sadece %2’si rüzgara dönüşür, fakat bu kadarı bile büyük miktarda enerji demektir. Günümüzde türbinler helikopter pervanelerine benzeyen rotor kanatlarla rüzgarı toplar. Yerden yükseldikçe ters akıntılar azaldığı için bu türbin kanatları yüksek kuleleler monte edilir.

Rüzgar türbinlerinin büyüklüğü, yalnızca onlarca vat üreten mikrotürbinlerden milyonlarca vat (megawatt) üreten çok büyük türbinlere kadar çeşitlilik gösterir. İkitemel türbintürü vardır.

 1. Yatay eksenli türbinler (Geleneksel yel değirmenlerinde olduğu gibi dik dururlar)
 2. Dikey eksenli türbinler (türbin topaç gibi kendi etrafında döner)

Rüzgar türbinleri ne kadar güçlü ?

Rüzgar türbinin gücü rotor kanatlarının büyüklüğüne ve rüzgarın hızına bağlıdır. Büyük kanatlar ve kuvvetli rüzgarlar daha fazla güç üretir. İki buçuk megawatt’lık bir türbin yılda 6,5 milyon kilowatt-saat elektrik üretebilir, yani 1400 evin elektrik ihtiyacını karşılayacak, 230 milyon fincan kahve yapacak ya da bir bilgisayarı 2250 yıl çalıştıracak kadar.

Jeneratörler Nasıl Çalışır ?

1831 yılında Britanyalı bilim insanı Michael Faraday, bakır telin manyetik alan içinde hareket ettirilmesiyle elektrik elde edilebileceğini keşfetti. Rüzgar türbinlerinde ise dönen rotor kanatları jeneratöre bağlı bir mili döndürür. Bu mil, büyük bir tel kangalını bir mıknatıs içerisinde döndürür. Elde edilen elektrik, kablolar yoluyla yerel bir ağa ya da ülkenin elektrik şebekesine taşınır.

Rotor kanatlar nasıl çalışır ?

Rüzgar türbinlerinin kanatları uçak kanatlarına benzer bir şekilde çalışır. Rüzgar estiğinde kanadın rüzgar yönündeki kısmında bir alçak basınçlı hava bölgesi oluşur. Bu alçak basınçlı hava, kanadı kendine doğru çeker. Bu kuvvet, kaldırma kuvveti olarak adlandırılır ve kanadın ön tarafına çarpan rüzgarın kuvvetinden daha güçlüdür, bu sayede rotorun kendi etrafında dönmesini sağlanır.

Rüzgar Türbinleri Türlerine Göre Kaça Ayrılır ?

Günümüzdeki türbinlerin çoğunun, yel değirmenleri gibi rüzgarı karşısına alarak yere paralel bir mili döndüren kanatları vardır. Bunlar Yatay Eksenli Rüzgar Türbinleri (YERT) olarak bilinir. Dikey Eksenli Rüzgar Türbinleri‘nde (DERT) ise anal mil dik durur ve kanatlar onun etrafında topaç gibi döner. En gelişmiş DERT türüne mucidinin adı olan Darrieus denilir. Bu türbinlerin çok hızlı dönen 4 kanadı vardır ve görüntüsü yumurta çırpacağına benzer.

Enerji Notları : YERT’ler DERT’lere karşı

YERT’ler en verimli rüzgar türbinleridir. Fakat bu uzun türbinlerin kurulması büyük vinçler ve uzman operatörler gerektirdiğinden zorlu olabilir.

DERT‘ler ise, sözgelimi Darrieus türbinleri, uzun kuleler gerektirmez, ama onları hareket ettirmek için de kuvvetli rüzgarlar gerekir. DERT‘lerin yönünün rüzgara dönük olması gerekmez, fakat pek çoğu elektrik üretmede YERT‘ler kadar verimli değildir.

Rüzgar Türbinleri Hakkında Genel Bilgiler

Modern rüzgar türbinleri, ilk yel değirmenlerinden bu yana epey gelişme kaydetti. Rotor kanatları kulenin üzerine oturtulan ve kabin olarak da bilinen motor yuvasına bağlıdır. Günümüzde türbinlerin çoğunun üç kanadı vardır. Kanatlar elyaf, polyester, fiberglas gibi kanadın kırılmadan bükülmesine olanak tanıyan modern malzemeden yapılır. Rüzgarı tutabilmeleri için uçak kanadı şeklinde yapılırlar.

Çelik kuleler kısım kısım üretilir, sonra vinçlerle yerlerine kaldırılıp orada birleştirilirler. Motor yuvası içinde jeneratör, dişli kutusu ve elektronik kontrol ünitesi bulunur.

Enerji Notları : Kanatlar

 1. Türbinlerin çoğunun sadece iki ya da üç kanadı vardır. Kanat sayısının daha fazla olması durumunda çok kuvvetli bir rüzgar estiğinde rotoru parçalayabilir.
 2. Rüzgar türbinlerinin kanatları dakikada 10 ile 22 tur döner. Kanat uçlarının hızı saatte 300 km’ye kadar çıkabilir.
 3. Dünyanın en büyük rüzgar türbini olan E-126 ‘nın kanatlarının uzunluğu 80 metredir ve 138 metre yüksekliğindeki bir kule üzerine yerleştirilmiştir.

Rüzgar Türbinlerinin Çalışma Mekanizması, Nasıl Çalışır ?

Türbin kanatları rüzgar enerjisini yakalar ve hareket etmeye başlar. Kanatlar göbekte birleşir.

Göbek, kendi etrafında yavaşça dönen bir mili döndürü.

Mil, bir başka mili yani çıkış milini çok daha hızlı döndüren bir dişli kutusuna bağlıdır.

Çıkış mili, elektromaknıtaslar kullanarak dönüş hızını elektriğe dönüştüren jeneratöre bağlıdır.

Elektrik kalın elektrik kablolarından geçerek şehir şebekesine bağlı olan transformatöre ulaşır.

Bir Rüzgar Türbininin İçinde Neler Vardır ?

1 – Kanatlar : Rüzgarın enerjisini depolar.

2 – Rotor göbeği : Kanatlarını açısını kontrol eder.

3 –  Mil : Rotorun dönüş enerjisini jeneratöre aktarır.

4 – Fren : Acil durumlarda mili durdurur.

5 – Dişli Kutusu : Rotor göbeği ile jeneratör arasındaki milin hızını artırır.

6 – Jeneratör : Milin dönüş enerjisini kullanarak elektrik üretir.

7 – Kontrol ünitesi : Sistemi izler ve türbinin rüzgara dönük olmasını sağlar.

8 – Motor Yuvası : Türbinin ana gövdesi

9 – Kule : Kanatları yerden belli bir yükseklikte tutar ve rotorla motor yuvası kulenin üzerine oturtulur.

Rüzgar Türbinlerinde Kontroller Ne İşe Yarar ?

Kontroller (controller) , türbinin içerisindeki elektronik kontrol ünitesi saniyede birkaç kez rüzgarın konumunu kontrol eder ve türbini rüzgarı en iyi şekilde yakalayacak doğrultuda döndürür. Türbin durmaksızın hep aynı yönde dönerse içerideki kablolar kıvrılabilir. Fakat içeride kıvrılan kabloları açan bir kontrol ünetise daha bulunuyor.

Enerji Notları : Rüzgar Türbinleri İçin Doğru Yer

 • Rüzgarın hızı çok önemlidir. Hızın iki kat artması enerji üretimini sekiz kart arttırır.
 • Rüzgar türbinlerinin çoğu saatte 18 ila 90 km hızla çalışır. Rüzgar çok yavaşlarsa kanatlar dönmez. Çok hızlı eserse de kontrol ünitesi türbini kapatır.
 • Bilim insanları, rüzgar türbinleri için doğru yeri belirlemeye çalışırken uzun süre boyunca yelölçer (anenometre) adlı cihazla rüzgarın hızını ölçer.

Rüzgar Çiftlikleri

Türbin doğru yere kurulmuşsa modern rüzgar türbinlerine çarpan rüzgarın yarısından fazlası elektriğe dönüştürülebilir. Rüzgar türbinleri için en iyi yerler rüzgarın düzenli şekilde estiği ve rüzgarın önünü kesecek engellerin olmadığı yerlerdir. Dolayısıyla pek çok rüzgar türbini tepelere ya da uçurumlara kurulur. Ayrıca rüzgarın daha kuvvetli ve düzenli estiği açık denizlerde de büyük rüzgar çiftlikleri kurulabilir. Bunların bir örneği Birleşik Krallık, Lincolnshire sahili açıklarına kurulmuş 54 türbinden oluşan Lynn and Inner Dowsing rüzgar çiftliğidir.

Rüzgar Çiftliği Nedir ?

Rüzgar türbinleri genellikle yıl boyunca güçlü, sürekli rüzgarların olduğu yerlere gruplar halinde yerleştirilirler. Bu gruplara rüzgar çiftliği denir. Birbirlerinin rüzgarına engel olmasınlar diye çoğunlukla sıralar halinde dizilirler.

Kente Yakın Rüzgar Çiftlikleri => İskoçya’daki Whitelee rüzgar çiftliğinde 140 türbin var ve 322 megawatt elektrik üreterek 180.000 evin ihtiyacını karşılıyor. Glasgow’dan sadece 15 km uzaklıkta olan bu çiftlik Birleşik Krallık’ta kente yakın yerlerde inşa edilen büyük ölçekli ilk rüzgar çiftliklerinden biridir.

Açık Deniz Rüzgar Çiftlikleri

Denizlerde karalardan daha fazla rüzgar enerjisi vardır, bu nedenle açık denizlerde artık pek çok rüzgar çiftliği kuruluyor. Ayrıca, denizlerde rüzgarın önünde pek az engel olduğundan rüzgar karalara kıyasla daha sakin ve daha az türbülanslıdır. Açık deniz türbinlerinde üretilen elektrik, sualtı kabloları vasıtasıyla kıyıya taşınır.

Fakat açık deniz türbinlerinin inşa edilmesi karadakilere göre daha zordur. Havanın sakin olması gerekir ve sadece sığ sahiller uygundur. Ayrıca gemi trafiğine tehdit oluşturma ihtimalleri de vardır.

Horns Resifi => Danimarka sahili açıklarında 2002 yılında inşa edilen bu büyük rüzgar çiftliğinde her biri 70 m boyunda 80 türbin bulunuyor.

Rüzgar Türbinleri İçin Denizde İnşaat ve Kurulum

 1. Deniz yatağına çelik kazıkların yerleştirilmesinde su altı radarları (sonarlar) kullanılır.
 2. Çelik kazıklar deniz yatağına çakılır. Ardından paslanmalarını önlemek için özel reçinelerle kaplanırlar.
 3. Kule yerine yerleştirilir.
 4. Sonra motor yuvası ve rotor kanatları eklenir.
 5. Gemiler elektriği kıyıya taşımak için gerekli kabloları döşer.

Yerel Rüzgar Enerjileri ve Bunları Kullanmak

Okullarda, çiftliklerde, telefon direklerinde, telefon kulübelerinde ve demiryolu sinyalleride daha çok küçük türbinler kullanılabilir. Rüzgar gücü başka enerji kaynaklarına uzak kalan ücra bölgelerde özellikle kullanışlıdır.

Küçük ölçekli türbinler artık dünyanın her yerinde kullanılıyor. Kurulduktan sonra çok az bakım isterler ve uzun yıllar boyunca kullanılırlar. Genellikle bu türbinler, Güneş ışığını elektriğe dönüştüren güneş panelleri gibi diğer yenilenebilir enerji kaynaklarıyla birlikte kullanılır.

Enerji Notları : Küçük Türbinler

 1. Mirkotürbinler ortalama bir kilowatt güç üretir, yani büyük türbinlerin binde biri kadar.
 2. Orta büyüklükte bir türbin yaklaşık 250 kilowatt güç üretir, yani bir işyeri binasının ya da okulun ihtiyacını karşılayacak kadar.
 3. Atlas Okyanusu’nun güneyindeki uzak Falkland Adaları’nda bir çitfçi 2500 koyununun yününü küçük bir rüzgar türbininden sağladığı elektrikle kırpıyor.

Mikrotürbinler => Bu çok küçük türbinler genellikle karavanlarda ve teknelerde bataryaları şarj etmek ve elektrik elde etmek için kullanılır. Mazot veya benzinle çalışan jeneratörlere göre daha az gürültülüdürler ve daha az kirlilik yaratırlar. Ne var ki, küçük türbinlerde bir kilowatt elektrik üretmek büyük türbinlere göre daha pahalıya mal olur ve batarya gereksinimi de maliyetleri arttırır.

Üretilen Elektriği Şehir Şebekesine Bağlamak

Geçmişte ulusal elektrik şebekelerinni çoğu fosil ya da nükleer yakıtlarla çalışan büyük enerji santrallerinin çevresine kurulurdu. Artık birçok ülke, yerel rüzgar enerjisi ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının üreticilerinin rüzgarlı günlerde elde ettikleri ya da geceleri kullanılmayan fazladan enerjiyi satabilmelerine imkan sağlamak için ulusal şebekelerini değiştiriyor. Şebekelere bağlanmak, üretilen elektriği depolamada kullanılan bataryalara olan ihtiyacı sona erdiriyor.

Rüzgar Enerjisi Kullanan Eko-Okullar

Eko-okullar doğayı mümkün olduğunca koruyan bir biçimde faaliyet göstermeye çalışan okullardır. Eko-okullarda kömürle çalışan ve havayı kirleten bir enerji santralinden gelen elektriği kullanmaktansa rüzgar güc gibi yenilenebilir enerjiler tercih edilir. Bazı ülkelerde, ihtiyaçları için gerekenden fazla elektrik ürettiklerinde, bu elektriği şebekeye satarak gelir elde edebilirler, buna net ölçme denir.

Çiftliklerdeki Rüzgar Türbinleri => Orta büyüklükteki rüzgar türbinleri çiftliklerde kullanılmaya elverişlidir, hem su pompalamada hem de elektrik üretiminde kullanılabilirler. Kapasitelerei 60 ila 300 kilowatt arasında değişir. Danimarka, Hollanda ve Almanya’da rüzgar enerjisiyle üretilen elektriğin büyük bir kısmı çiftçilerin, küçük işletmelerin ve yerel toplulukların sahibi olduğu, az sayıda rüzgar türbininden oluşan türbin gruplarınca üretilir.

Kentlerde ve Şehirlerdeki Rüzgar Türbinleri =>Quiet Revolution adlı Britanyalı şirket okullar ve firmalar için sarmal şekilli ve dikey eksenli bir rüzgar türbini tasarladı, “S” şeklindeki kanatlar hangi yönden eserse essin rüzgarı yakalayabiliyor. Bu türbinler rüzgarın yavaş estiği ve çevrede çok sayıda bina bulunması sebebiyle sık sık yön değiştirdiği kentler için uygundur.

Küçük Ama Verimli Rüzgar Türbinleri

Yerel elektrik üretiminin büyük avantajlarından biri elektriği enerji santralinden uzağa taşımak için pahalı yüksek gerilim hattı direklerine ve uzun kablolara gereksinim duyulmasıdır. Rüzgar esmediği zaman enerji bataryalarda depolanabiliyor. Küçük çaplı rüzgar sistemleri hızla yaygınlaşıyor; bir gün hepimizin bahçesinde ya da apartmanımızın tepesinde bir rüzgar türbini olabilir.

Hang Ülkeler Ne Kadar Rüzgar Enerjisi Kullanıyor ?

Dünyada elliden fazla ülkede rüzgar gücüyle elektrik üretiliyor, ama elde edilen toplan rüzgar gücünün %50’sinden fazlası Avrupa’da üretiliyor. Tropikal bölgelerin yanı sıra buzullarla kaplı Kuzey Kutup bölgelerinde de rüzgar çiftlikleri var.

Rüzgar gücü en hızlı gelişen enerji türlerinden biridir ve türbin sayıları 2005 – 2008 arasında iki kat arttı. Rüzgar enerjisi endüstrisi, 2026 yılına gelindiğinde dünya elektriğinin %12’sini üretmeyi planlıyor.

=> İsveç’teki Lillgrund açık deniz rüzgar çiftliği 60.000 evin elektrik ihtiyacını karşılıyor.

Kuzey ve Güney Amerika Rüzgar Enerjisi

Modern dünyada rüzgar gücünden elektrik üretiminde başı çeken ülke olan ABD’de rüzgar gücü üretimi hızla artıyor. Şu anda en büyük rüzgar projeleri Texas, Büyük Ovalar ve Kaliforniya’da bulunuyor.

Güney Amerika’da Şili, 500 megawatt elektrik üretecek dünyanın en büyük rüzgar çiftliğini inşa etmeyi planlarken Arjantin, Rio Negor bölgesinde büyük rüzgar çiftlikleri kurmayı umuyor.

Avrupa’da Rüzgar Enerisi

Çok sayıda sahiliyle Avrupa, rüzgar gücü için uygun bir yerdir. İspanya ve Danimarka’da elektriğin %20’si, Portekiz’deyse %10’u rüzgar gücünden sağlanıyor. Avrupa Birliği, sera gazı olan karbondioksitin salınımını azaltma çabaları kapsamında, rüzgar gücünün daha fazla kullanılmasını sağlamak için elektrik şebekelerini iyileştirmeyi planlıyor.

Çin’de Rüzgar Enerjisi

Çin, Moğolistan’daki 100.000’den fazla 10 kilowatt’lık küçük türbinin yanı sıra, büyük rüzgar çiftliklerini de hızla geliştiriyor. Günümüzde elektriği rüzgar gücüyle sağlanan çadırlarında küçük bulaşık makineleri ve televizyon setlerine sahip Çinli çobanlara satlamak artık mümkün. Yılda iki kere türbin dahil eşyalarını toplayıp yeni otlaklara doğru yola çıkıyorlar.

Gelişmekte Olan Ülkelerde Rüzgar Enerjisi

Gelişmekte olan ülkelerin pek çoğunda, örneğin Hindistan’da, Himalaya Dağları’nın eteklerindeki Jengding köyü örneğinde olduğu gibi, elektrik şebekelerinden uzaktaki köylere elktrik götürmek için 20 kilowatt’lık rüzgar türbinleri yer altı kuyularında suyun kurak alanlara pompalanmasında kullanılıyor.

Enerji Notları : Dünyada Rüzgar Gücü Kullanım İstatistikleri

 1. 2011 yılı sonu itibariyle bütün dünyada rüzgarla çalışna jeneratörler toplam 238.000 megawatt elektrik üretti. Bu, dünya elektrik üretiminin yaklaşık %3’üdür.
 2. Avrupa rüzgar enerjisinin gelişiminde başı çekti. En büyük 5 rüzgar enerjisi üreticisi şi anda ABD, Almanya, İspanya, Çin ve Hindistan’dır.
 3. Aralık 2012’de Birleşik Krallık 10 MW elektrik üretme kapasitesindeki bir rüzgar türbini yapma kararı aldığını açıkladı 170 m uzunluğundaki bu dev türbin 10.000 kişiye yetecek kadar elektrik üretebilecek.

Temiz Bir Enerji Kaynağı : Rüzgar Enerjisi

Rüzgar, karşılığında herhangi bir bedel ödemek gerekmeyen bir enerji kaynağıdır. Rüzgar türbinleri, inşa edilmeleri sırasında kullanılan fosil yakıtların yol açtığı kirlilik dışında hiç kirlilik yaratmadan temiz enerji üretiler ve küresel ısınmanın yol açtığı sorunların arttığı bir zamanda fosil yakıtlara ciddi bir alternatif oluşturur.

Rüzgar yenilenebilir, yani hiçbir zaman tükenmeyecek bir kaynaktır. Ne var ki birçok rüzgar türbininin ömrü yıpranmadan dolayı 20 yıldan fazla değildir. Fakat rüzgar türbinlerinin inşası, kurulması ve çalışamaz duruma geldiklerinde sökülmeleri için harcanan enerji türbinlerin 3 alık çalışması sonucu geri kazanılabiliyor.

Temiz Enerji => Rüzgar enerjisi, fosil yakıt yakan enerji santralleri gibi havayı kirletmez. Bu santraller atmosfere Güneş’ten gelen ısıyı emip hapseden karbondioksit gazını bırakıyor. “Sera etkisi” olarak bilinen bu süreç küresel ısınmaya neden oluyor. Ayrıca, fosil yakıtların yakılmasıyla asit yağmurlarına neden olan sülfürdioksit gibi zararlı gazlar atmosfere salınıyor. Rüzgar gücünün yarattığı yegane sera gazı salınımı ise türbinlerinin inşası ve taşınması sırasında yakılan fosil yakıtlardan kaynaklanır.

Günvenli Enerji => Türbinlerin doğru yerlere yerleştirilmesi ve bakımlarının düzenli olarak yapılması durumunda rüzgar enerjisi oldukça güvenlidir. Çok kuvvetli rüzgarlar estiğinde üzerlerindeki kontol üniteleri türbinlerin çalışmasını durdurur.

Dayanıklı Teknoloji => Rüzgar gücü, diğer enerji türlerine kolaylıkla ulaşılamayan ücra yerlerde kullanılabiliyor. 2007 yılında Proven Energy adlı İskoç şirketi, Belçika’nın Güney Kutbu yakınlarındaki Prenses Elisabeth Güney Kutup Araştırma Merkezi‘nin enerji ihtiyacını karşılamak üzere sekiz rüzgar türbini kurdu. Rüzgar türbinleri ayrıca Slovenya’da buz fırtınalarıyla, Suudi Arabistan’da kum fırtınalarıyla ve Japonya’da tayfunlarla başa çıkabiliyor.

Kırsal Alanlar => Rüzgar türbinleri en iyi rüzgar sahalarının bulunduğu kırsal alanlarda çiftliklere ve kıyılara kurulabilir. Çifçiler toprağı işlemeye devam edebilir, çünkü uzun rüzgar türbinleri toprağın sadece küçük bir kısmını kullanıyor.

Petrol Kulelerinde Rüzgar Türbinleri ve Güneş Panelleri => Kıyıya oldukça uzak bir yerde kurulmuş olan bu petrol kulesi, güneş panellerinin ve rüzgar türbinlerinin üretitği elektriği kullanıyor.

Rüzgar Enerjisinin Tercih Edilmemesinin Sebepleri

Son yıllarda petrol ve doğalgaz fiyatları artma eğilimi gösterirken rüzgar enerjisi ucuzladı. Fakat şöyle büyük bir sorun varlığını sürdürüyor: ya rüzgar esmezse ? Ayrıca, uygun rüzgar sahaları çoğunlukla, elektriğin kullanıldığı kentsel bölgelere uzak yerlerde bulunuyor. Rüzgar çiftlikleri gürültülü olabiliyor ve kimileri de rüzgar türbinlerinin görüntüsünün çirkin olduğunu düşünüyor. Türbinlerin kanatlara yaklaşan kuşları öldürdüğü de oluyor. Fakat artık bu sorunların çoğu yeni teknolojilerle ya da rüzgar santrallerinin uygun yerlerde kurulmasıyla çözülüyor.

Rüzgar Enerjisinde Yer ve Mekan İle İlgili Sorunlar

Kömürle çalışan büyük bir enerji santrali 5000 megawatt’a kadar elektrik üretebilir, yani 2,5 magewatt’lık 2000 rüzgar türbininin üreteceği kadar, fakat bu kadar rüzgar türbininin kaplayacağı alan da çok büyük olacaktır. Bununla birlikte, ilk rüzgar çiftliklerinde türbinler gelişigüzel yerleştirilmiş gibi görünüyordu, günümüzdeyse türbinler daha büyük ve birbirlerinden daha uzağa yerleştiriliyorlar.

Rüzgar Türbinleri Gürültülü Komşular Mıdır ?

Türbinler iki şekilde gürültü çıkarır: türbinin içindeki dişli kutusunun gürültüsü ve kanatlara çarpan havanın gürültüsü. Rüzgar çiftliklerinin çoğu evlerden en az 300 metre uzağa kurulduğu ve uzaktaki bir arabanın motorundan daha fazla gürültü çıkarmadıkları halde, bazı insanlar bu “uğultu” nun rahatsız edici olduğundan şikayet ediyor. Günümüzde rüzgar türbinleri daha da sessiz hale geldi; artık türbinin tam altında sesinizi hiç yükseltmeden sohbet edebilirsiniz.

Rüzgar Türbinlerinin Büyüklükleri

Rüzgar kulelerine yönelik itirazların sebeplerinden biri de büyüklükleridir. Londra’daki Big Ben Saat Kulesi’nden daha uzun olan E-66 bile günümüzde SWT-6.0-154 tarafından geçildi. Siemens’in inşa ettiği bu dev türbin tam 197m uzunluğunda.

Rüzgar Türbinlerinin Doğal Hayata Etkileri

Bazı araştırmalar kartallar gibi büyük kuşların devasa türbinlere doğru uçup öldüklerini öne sürüyor. Florida’da araştırmacılar türbin kanatlarını siyah ve turuncu şeritler halinde boyayarak kuşlar için daha görünür kılma denemeleri yapıyorlar. Fakat şunu da unutmamak gerek; sadece ABD’de evcil kediler her yıl tahmini 100 milyon kuşu öldürüyor.

Enerji Notları : Bütün Rüzgar Türbinleri Beyaz Mı ?

 1. Olağan hava koşullarına uysunlar diye türbinler genellikle beyaz ya da gri renklidir. Fakat türbinler için en uygun rengin hangisi olduğu konusundaki araştırmaların büyük kısmının, havanın genellikle bulutlu olduğu İskandinavya’da yapıldığını unutmamak gerekir.
 2. ABD’de Federal Havacılık Kurumu 150 metreden yüksek yapıların turuncu veya beyaza boyanmasını zorunlu tutuyor.

Rüzgar Enerjisi Çözüm Olacak Mı ?

Gelecekte daha fazla rüzgar çiftliği ve daha güçlü türbinler görmemiz beklenebilir. Önümüzdeki 100 yıl içinde rüzgar gücü, belki de güneş enerjisi ve yakıt pilleriyle bir arada kullanılarak çok önemli bir enerji kaynağı haline gelebilir. Şehir şebekesine elektrik satmak kolaylaştıkça insanlar yerel çiftliklerin, işletmelerin ve evlerin enerji ihtiyacını karşılamak için daha fazla küçük ve orta büyüklükte türbin inşa edeceklerdir.

Fakat rüzgar gücü güvenilir mi ? Rüzgarın esmediğinde elektrik depolanabilir mi ? Önerilen çözümler arasında yakıt pilleri, basınçlı hava ve bağlantılı şebekeler bulunuyor. Bağlantılı şebekeler sayesinde, bulunduğunuz yerde rüzgar esmese bile yüzlerce kilometre uzaktaki türbinler eviniz için elektrik üretebiliyor.

Elektrikli Arabaların Rüzgar Gücü ile Şarj Edilmesi

Danimarka elektrik ihtiyacının %20’sini rüzgar enerjisinden karşılıyor. Rüzgarlı günlerde bu oran iki katına çıkabiliyor. Fazladan rüzgar gücüyle elektrikli arabaların şarj edilmesi için, şarj etme ve batarya değiştirme yerlerini de içeren Danimarka çapında bir sistem kurulması planlanıyor.

Yakıt Pilleri => Rüzgar türbinlerinin ürettiği elektriği depolamanın bir yolu, bu elektriği hidrojen elde etmede kullanmaktır. Yakıt pilleri elektrik, ısı ve su üretmek için hidrojen ve oksiyeni birleştirir. Bu elektrik, elektrikli bir arabayı çalıştırmak için kullanılabilir ya da elektriğin yoğun bir şekilde kullanıldığı saatlerde şebekeye aktarılabilir. Yakıt pillerinin şarjı bitmez, hidrojen sağlandığı müddetçe elektrik üretmeye devam ederler.

Yakıt pilleri, önemli hareketli parçaları olmadığından çok güvenilirdir ki bu da uzay mekiklerine enerji sağlamada kullanılmalarının nedenlerinden biridir.

Yüzen Rüzgar Türbinleri => Norveçli SWAY firmasının önerdiği sistem, 5 megawatt’lık bir rüzgar türbinini 80 ila 300 metreyi aşan derinliklerdeki sularda ayakta tutabilecek bir yüzen temel sistemidir. Bu sistem dünyanın en sert rüzgarlarının estiği açık denizlerdeki bazı yerlerde de işe yarayabilir.

Basınçlı Havanın Depolanması İşlemi Nasıl Gerçekleşir ?

Ürettikleri elektrik “taşınabilir” olan rüzgar türbinleri, rüzgar enerjisini depolanmış enerjiye dönüştürebilir: türbinlerin içerisindeki kompresörler çelik borular yoluyla depolama tanklarına hava pompalıyor. Elektriğe gereksinim duyulduğunda jeneratörler elektrik elde etmek ya da makineleri çalıştırmak için bu basınçlı havayı kullanıyor. Bu elektrik, elektriğin yoğun bir şekilde kullanıldığı saatlerde şebekeye aktarılabiliyor.

Rüzgar Enerjisinin Geleceği Nasıl Olacak ?

Bilim insanları ileri geri hareket edebilme özelliği sayesinde ani ve kuvvetli rüzgarlarla başa çıkabilen türbinler tasarlamak gibi türzgar türbinlerini geliştirme yolları üzerinde çalışıyorlar. Sallar üzerine yerleştirilmiş açık deniz türbinleri, merdivenli yel değirmenleri gibi uçurtma türbinleri, gökyüzünde elektrik üreten balon yel değirmenleri gibi daha iddialı projeler de var.

El Türbinleri => HYmini adlı elle çalıştırılan bu cihaz rüzgar ve “güneş enerjisi” ni kullanarak elektrik üretiyor. Cep telefonu, MP3 çalar ve dijital kamera gibi 5 voltluk küçük elektronik aletleri şarj edebiliyor.

Kule Türbinler => Bahreyn Ticaret Merkezi’nin yelken şeklindeki kulelerini 29 metrelik üç adet türbin birbirine bağlıyor. Bu türbinler binanın enerji ihtiyacının %15’ine kadarını karşılıyor. Kulelerin şekli kulelere  çarpan rüzgarı türbinlere yönlendirecek biçimde tasarlandı.

Enerji Notları : Birleşik Krallık’ta Rüzgar Enerjisi

 • Birleşik Krallık’ta ilk rüzgar çiftliği 1991’de Delabole’de kuruldu ve 10 türbinden oluşuyordu.
 • Eylül 2012 itibariyle Birleşik Krallık 357 rüzgar çiftliğine ve 3873 rüzgar türbinine ev sahipliği yapıyordu. Bunlar yaklaşık 6858 megawatt yani üç milyondan fazla evin ihtiyacını karşılayacak kadar elektrik üretebiliyorlar.
 • Birleşik Krallık rüzgar gücünden enerji üretme potansiyeli en yüksek olan Avrupa ülkesidir.

Balon Tipli Rüzgar Türbinleri

Magenn Hava Rotor Sistemi elektrik üreten bir balondur. Balon rüzgarın kuvvetli ve sürekli bir şekilde estiği 1000 ila 300 metre yüksekliğe ulaştığında bu sistem dönmeye ve elektrik üretmeye başlar. Üretilen elektrik kabloları yoluyla daha sonra kullanılmak üzere yerdeki bataryalara ya da elektrik şebekesine taşınır.

Merdivenli Yel Değirmenleri

Merdivenli Yel Değirmeni bir rüzgar türbini tasarımıdır ve uzun bir “güç uçurtmaları” dizisinden oluşur. Bu güç uçurtmaları dizisi 9000 metre yüksekliğe ulaşabilir. Uçurtmalar bağlandıkları uzun halatı çeker ve ardından bu enerjii bir elektrik jeneratörünü çalıştırmak için kullanılır.

Uçurtma Yelkenler

SkySails adlı bir Alman firması gemilerin 400 metre üzerinde uçan büyük paraşütler geliştiriyor. Bu paraşütler rüzgar gücünü kullanarak gemileri çekiyor ve harcadıkları mazot miktarını azaltıyor. Otomatikleştirilmiş bu paraşütler geminin pruvasından (ön tarafından) havalanıyor ve 100 ile 400 metre yüksekliğe çıkıp geminin ileriye doğru gitmesine yardımcı oluyor.

SkySails firması paraşütlerinin gemilerin bir yılda kullandığı yakıtı %10 ve %35 arasında azaltabileceğini söylüyor.

Eski Bir Fikir, Yeni Bir Dönüş…

Antik Pers Uygarlığı, yapılarını serin tutmak için hava akımlarından ve su haznelerinden yararlanmıştı. Bu “rüzgar toplayıcılar” çatıya yerleştirilen yeni bir türbin türüne esin kaynağı oldu. Buna “Rüzgarlandırma” deniyor.

Çatıda esen rüzgar aşağıya yönlendiriliyor ve orada 5 kilowatt’a kadar elektrik üretebilen bir türbini döndürüyor.

Bu üniteler, “kirli rüzgar” adı verilen ve çoğunlukla binaların rüzgarın akışını kesintiye uğrattığı kentsel alanlarda görülen ani, istikrarsız rüzgarlarla daha verimli çalışıyor.

Yeni Rüzgar Gücü Rekoru

Almanya ve Danimarka ile birlikte Avrupa Birliği’ndeki en büyük üç rüzgar gücü üreticisinden biri olan İspanya, 2020 yılına kadar yenilenebilir kaynaklardan elde ettiği enerjiyi üç katına çıkarmayı hedefliyor.

Kasım 2008’de İspanya’nın rüzgar türbinleri bir haftada yaklaşık 10.000 megawatt elektrik üretti, ülkenin toplam elektrik ihtiyacının neredeyse %43’üydü bu. Ölçümün yapıldığı hafta elektriğe olan talep düşük olmuş olabilir, fakat yine de bu veriler enerji ihtiyacının karşılanmasında rüzgar gücünün nasıl bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor.

Robot Denetmen

Bugüne kadar rüzgar türbinlerini insanlar kontrol ediyordu. Yerden epey yüksekte bulunan 60 metre uzunluğundaki rotor kanatlarını incelemek zorlu bir iştir. Şimdi Alman bilim insanları bir robot denetmen olan RIWEA‘yı yaptı.

Robot kendisini bir halat boyunca rotor kanatlarına ulaşana kadar yukarı çekiyor. Sonra orada işe koyuluyor, çatlak olup olmadığını tespit eden ve mafsalları inceleyen çok çeşitli kameralar ve ısı sensörleriyle rotor kanadının her bir parçasını kontrol ediyor. Herhangi bir çatlak ya da arızaya rastlarsa hasarı ve tam olarak nerede olduğunu kaydediyor.

Rüzgar ve Su İşbirliği

Bir İskoç firması rüzgar ve su enerjisini birleştiren çok güzel bir fikir buldu. Firmanın ürettiği Wave Treader adlı makineler açık deniz rüzgar türbinlerinin temellerine monte ediliyor. Uygun hava koşullarında makinelerin her biri yaklaşık yarım megawatt yani 125 evin elektrik ihtiyacını karşılayacak kadar enerji üretebiliyor.

Peki bu mekanizma nasıl çalışıyor ? Dalgalar dalga gücü makinesinden geçtikçe türbinin her iki yanındaki kolları da hareket ettiriyorlar. Kollar içlerinde hidrolik sıvı bulunan silindirleri itiyor. Silindirler de elektrik jeneratörünü çalıştıran hidrolik motoru döndürüyor. Ardından üretilen elektrik, rüzgar türbiniyle paylaşılan kablolar yoluyla kıyıya itetiliyor.

Wave Treader dalgaları karşısına alacak şekilde döner ve böylece dalgalar ne yöne hareket ediyorsa o yönde çalışır.

Halka Çörek Şeklinden Gelen Güç

Wind Energiser (rüzgar arttırıcı), rüzgar türbinlerinin rotor kanatlarındaki rüzgarı yönlendirebilen, plastik ya da çelikten yapılmış bir baca gibi çalışır. Bacanın üreticileri, halka çörek şeklindeki yapılarının rüzgar türbinlerinin verimliliğini %30’a kadar arttıracağını ve daha dengeli bir hava akımı sağlayarak rotor kanatları üzerindeki baskıyı azaltacağını ileri sürüyor.

Elektrik direklerine rüzgar türbinleri eklemek yeni türbinlerin nereye yerleştirileceği sorununu çözebilir.

Yüksek Gerilim Hattı Direklerinden ve Kulelerinden Faydalanmak

2009 Next Generation tasarım yarışmasının galipleri basit ama zekice bir fikir buldular: mevcut elektrik direklerine rüzgar türbinleri eklemek.

Wind-It (Rüzgarlandır) adlı bu proje, ABD’nin her yerinde yüksek gerilim hatlarındaki elektrik direklerine rüzgar türbinlerinin nasıl eklenecebileceğini anlatıyor.

Bu türbinlerden her biri bir megawatt’a kadar elektrik üretebiliyor.

Rüzgar Enerjisi ve Diğer Enerji Kaynakları

Fosil yakıtlar ucuz olduğu halde atmosfere karbondioksit bırakarak hava kirliliğine ve küresel ısınmaya yol açıyorlar. Rüzgar gücü ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları bu sorunları azaltacak, fakat onlar da enerji ihtiyacımızın sadece %20’sini karşılayabilirler. Nükleer güçten faydalanarak daha fazla enerji üretebiliriz fakat reaktörlerin maliyeti çok yüksek ve inşa edilmeleri yıllar alıyor.

Dünyada Elektrik Üretiminde Kullanılan Yakıtlar

%16 => Yenilenebilir Kaynaklar

%4 => Nükleer

%20 => Doğalgaz

%30 => Kömür

%30 => Petrol

Enerji Kaynaklarının Artıları ve Eksileri

Yakıt CinsiArtılarıEksileri
PetrolPetrol ucuzdur ve petrolü depolamak, taşımak ve kullanmak kolaydır.Petrol yenilenebilir bir kaynak değildir ve petrol çıkarmanın maliyeti her geçen gün artıyor. Petrolün yakılmasıyla atmosfere büyük miktarlarda sera gazı salınır. Petrol sızıntıları, özellikle denizlerdekiler, çok ciddi kirliliğe yol açıyor.
Doğal GazDoğal gaz nispeten ucuzdur ve petrolle kömüre kıyasla daha az sera gazı üretir.Doğal gaz yakmak karbondioksit salar. Doğal gaz yenilenebilir değildir ve Dünya’nın doğal gaz rezervleri sınırlıdır. Doğal gaz boru hatları Kuzey Amerika ren geyiği gibi kimi hayvanların göç yollarını engelleyebilir.
KömürKömür ucuzdur ve kömür kaynaklarının bir 150 yıl daha yetmesi bekleniyor.En çok sera gazını kömürle çalışan santraller salar. Ayrıca, sülftürdioksit üretip asit yağmurlarına yol açıyorlar. Kömür madenciliği doğa için çok zararlı olabiliyor.
NükleerNükleer güç sürekli ve güvenilirdir. Küresel ısınmada rolü yoktur.Nükleer güç yenilenebilir değildir çünkü temel nükleer yakıt olan uranyum eninde sounnda tükenecek. Nükleer atık o kadar tehlikelidir ki binlerce yıl gömülü kalması gerekir. Ayrıca nükleer kaza riski de önemli bir sorundur.
Rüzgar EnerjisiRüzgar enerjisinin yakıta gereksinimi yoktur, yenilenebilirdir ve kirliliğe yol açmaz.Rüzgar öngörülemez bir enerji kaynağı olduğundan rüzgar çiftliklerinin yedek güç kaynaklarının olması gerekir. Türbinler kuş sürüleri için tehlike arz eder. Bir nükleer santralin üreteceği enerjiyi üretebilmek için binlerce rüzgar türbini gerekir.
Güneş EnerjisiGüneş enerjisinin yakıta gereksinimi yoktur, yenilenebilirdir ve kirliliğe yol açmazGüneş enerjisi santrallerinin maliyeti çok yüksektir çünkü güneş (fotovoltaik) pilleri ürettikleri elektrik miktarı göz önünde bulundurulduğunda pahalıya mal olur. Çok güneşli iklimlerde kullanılmadığı sürece güvenilir değildirler.
Hidroelektrik EnerjiHidroelektrik enerjinin yakıta gereksinimi yoktur, yenilenebilirdir ve kirliliğe yol açmaz.Hidroelektrik enerjinin inşaat maliyetleri çok yüksektir. Büyük bir baraj çok büyük bir alanı sular altında bırakarak oradaki hayvan ve insanları etkiler. Barajlar aşağı taraflarındaki su kalitesini de etkiler.
Jeotermal EnerjiJeotermal enerjinin yakıta gereksinimi yoktur, yenilenebilirdir ve kirliliğe yol açmaz.Çok derin olmayan yerlerde doğru türde sıcak kayaların bulunmasını gerektirdiğinden jeotermal enerji santrallerine uygun çok fazla yer yoktur. Bu santrallerin “buharı tükenebilir”. Yer altındaki zehirli gazlar da tehlike arz edebilir.
BiyoyakıtlarBiyoyakıtlar ucuz ve yenilenebilirdir, atıklardan elde edilebilirler.Enerji üretiminde kullanılan bitkileri yetiştirmek, yiyecek üretimine ayrılan alanı daraltır ve tatlı su gibi yaşamsal kaynakları kullanır. Fosil yakıtlar gibi biyoyakıtlar da sera gazı üretebilir.
Gelgit EnerjisiGelgit enerjisinin yakıta gereksinimi yoktur, güvenilir ve yenilenebilirdir, kirliliğe yol açmaz.Gelgit enerjisi makinelerini üretmek pahalıdır ve deniz yükselip çekilirken, yani sadece günde 10 saat boyunca, enerji sağlar. Verimli bir elektrik üretme yöntemi değildir.

Rüzgar Enerjisi Sözlüğü

Atmosfer => Yerküreyi çevreleyen kalın hava tabakası

Fosil yakıt => Tarih öncesi bitki ve hayvan kalıntılarından oluşmuş, yer altında bulunan yakıt; örneğin,kömür, petrol veya doğal gaz.

İklim => Bir bölgenin geniş bir zaman dilimi içindeki ortalama hava koşulları.

Jeneratör => Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren makine.

Kanat => Rüzgar enerjisini yakalayan uzun ve düz yüzey. Uçak kanadına benzer. Günümüzde rüzgar türbinlerinin çoğunun iki ya da üç kanadı vardır.

Kompresör => Gazı daha küçük bir yere sıkıştırarak basıncını arttıran aygıt.

Kontrol ünitesi => Rüzgar türbinini izleyerek rüzgarla aynı hizada olup olmadığını kontrol eden aygıt.

Kuyruk fanı => Yel değirmeninin arka tarafında bulunan, ana çarkları rüzgara doğru döndüren küçük çark.

Küresel ısınma => Yerküre’nin yüzeyinin ısınması.  Birçok bilim insanı küresel ısınmanın daha fazla sele, kuraklığa ve deniz seviyelerinde yükselmelere neden olacağını öngörüyor.

Megawatt => Bir milyon vat

Mil => Rotorun dönüş enerjisini jeneratöre ileten kol.

Motor yuvası => Rüzgar türbininde dişlileri ve jeneratörü içeren bölüm.

Rotor => Rüzgar türbininde kanatları da içeren dönen mekanizma

Rüzgar Çiftliği => Rüzgarlı bir yere grup halinde yerleştirilmiş rüzgar türbinleri.

Rüzgar Pompası => Rüzgar gücüyle çalışan, yerin derinliklerinden su pompalayan makine.

Sera etkisi => Güneş’ten gelen ısıyı atmosferde hapseden karbondioksit ve metan gibi insan etkinlikleri sonucunda açığa çıkan gazların yol açtığı küresel ısınma.

Ticaret Rüzgarları => Ekvator’un alt tarafında doğudan batıya doğru esen sürekli rüzgarlar. Adlarını uzun zaman önce deniz yolculukları için bu rüzgarlardan faydalanan tüccarlardan almışlardır.

Türbin => İçerisinde bir mile bağlı dönen kanatların olduğu, genelde bir jeneratöre bağlı olan makine.

Yakıt pili => Hidrojen ve oksijeni birleştirerek elektrik üreten aygıt. Elektrikli arabaları çalıştırmada kullanılabilir.

Yelken => Rüzgar gücünü yakalayıp harekete dönüştüren yüzey.

Yelölçer => Rüzgarın hızını ölçen alet.

Yenilenebilir => Tükenmeden tekrar tekrar kullanılabilen.

Yüksek gerilim hattı direği => Yüksek gerilim kablolarını ayakta tutan uzun metal kule.

En Çok Rüzgar Enerjisi Üreten 10 Ülke

2011 yılında en çok rüzgar enerjisini üreten ülkeler şunlardır; (enerji birimi megawatt olarak veriliyor)

1 – Çin => 62.733 MW

2 – ABD => 46.919 MW

3 – Almanya => 29.060 MW

4 – İspanya => 21.674 MW

5 – Hindistan => 16.084 MW

6 – Fransa => 6800 MW

7 – İtalya => 6747 MW

8 – Birleşik Krallık => 6540 MW

9 – Kanada => 5265 MW

10 – Portekiz => 4083 MW