Alışverişin en Enerjik ve Ekonomik Yolu...

Tükenmeyen, Sürdürülebilir Enerjilerden Rüzgar ve Güneş Enerjisi

Yazar admin 03/12/2018 0 Yorumlar Güneş Enerjisi Hakkında Herşey,Rüzgar Türbinleri Hakkında Kapsamlı Bilgi,

San Fransisco tepeleri üzerinde bir devler yarışı yaşanır. Boyları 100m'yi geçen devlerin, kanada benzer kolları sakin rüzgarda ağır ağır hareket eder. Biraz daha yaklaşırsanız, uğuldayıp homurdandıklarını işitebilirsiniz. Ataları bir zamanlar mısır öğütürdü; şimdi bu koca kanatlar farklı bir meta üretiyor: elektrik.

 

 

Verimli ve Gelişmekte...

 

 

Rüzgar enerjisi dünyada en hızlı gelişen yenilenebilir enerji teknolojilerinden biridir. 2012 yılının sonu itibarıyla dünya çapında toplam 282.000 megawatt kapasitesinde rüzgar enerjisi tesisleri kurulmuştur; bu da 280 nükleer santralin elektriksel güç üretme kapasitesiyle neredeyse aynıdır. Modern rüzgar türbinlerinin verimlilikleri yüksek, işletme maliyetleri düşüktür ve bakımları kolaydır.

 

 

Örneğin; Birleşik Krallık'ta Swaffam'da kurulan iki büyük türbin, kasabanın elektrik ihtiyacının %70'ini yani neredeyse 2000 evin ihtiyacını karşılıyor. Birçok kişi ise hala görüntüleri ve gürültüleri yüzünden rüzgar türbinlerine karşı çıkıyor. Daha gelişmiş tasarımları sayesinde gürültü seviyeleri şimdilerde daha düşük olmasına rağmen artarak devam eden muhalefet, rüzgarların daha kuvvetli ve kararlı biçimde estiği açık denizlerin rüzgar türbini inşaasına daha uygun alanlar olabileceğine işaret ediyor. Ne var ki, deniz üstü rüzgar türbinlerinin denizcilik ve deniz yaşamı, özellikle de göçmen deniz kuşlarına etkilerine dair kaygılar var. Fakat bunun ne kadar ciddi bir soruna yol açacağını söyleyebilmek için henüz erken.

 

*** ABD'de San Francisco yakınlarındaki Altamont Geçidi'de 6000 rüzgar türbini elektrik üretiyor. Fakat kuşlara, özellikle de altın kartala zarar verdiği düşüncesiyle pek çok kişi bu rüzgar çiftliğine olumlu bakmıyor.

 

 

Dünyada En Çok Rüzgar Gücünden Elektrik Üreten Ülkeler

 

Dünya genelinde ülkelerin rüzgar enerjisinden ne oranda faydalandıklarını aşağıdaki sıralamadan anlayabiliriz;

 

Çin => 77.000 (megawatt)

ABD => 60.000 (megawatt)

Almanya => 31.000 (megawatt)

İspanya => 23.000 (megawatt)

Birleşik Krallık => 8500 (megawatt)

 

Rüzgar enerjisinin küresel liderleri olan Çin ve ABD'nin hemen ardından nükleer enerji yerine güneş enerjisine yatırım yapan Almanya gelmektedir.

 

Güneş Panelleri ve Güneş Enerjisinden Elektrik Üretmek

 

Güneş'i de ısı enerjisini doğrudan biriktirmek (güneşle ısıtma) ya da güneş gözeleri veya fotovoltaik (PV) gözeler vasıtasıyla ışığını elektriğe dönüştürmek suretiyle bir enerji kaynağı olarak kullanabiliriz.

 

Tek bir fotovoltaik göze yaklaşık 1,5 watt elektriksel güç üretir. (Bir ampul yaklaşık 60 watt'tır). Daha fazla güç elde etmek için göze grupları paneller oluşturmak üzere bir araya getirilir. Önemli ölçülerde elektriksel enerji sağlayan fotovoltaik güneş panelleri günümüzde giderek artan sayıda binada bulunuyor. Son dönemlerde ise ABD ve Avrupa'da, ürettikleri güç miktarı megawatt'larla ölçülen, elektrik şebekelerine bağlı fotovoltaik enerji santralleri faaliyet gösteriyor.

 

Fotovoltaik gözelerin üretim maliyeti yüksektir ve en iyi sonucu doğrudan güneş ışığı altından verirler. Fakat hareketli parçaları olmadığı için onarım imkanları kısıtlıdır. Şimdilerde güneş enerjisi santrallerinin güç üretim kapasitesi 100.000 megawatt'ı buluyor.

 

 

 

Denizlerden Yararlanmak : Gelgit Enerjisinden Elektrik Üretmek

 

Dalga gücü neredeyse sınırsızdır. Bununla birlikte, dalga gücünü kullanan sistemler; bir kısmı kıyıya sabitlenmiş, diğer bir kısmı yüzen, farklı birçok tasarıma sahiptir. Çoğu havayı, suyu ya da başka bir sıvıyı şıkıştırarak çalışır, böylelikle içerisindeki türbin harekete geçer.

 

Günümüzde revaçta olan "ördek" tasarımında, dalgaların hareketiyle türbini çalıştıran birbirine bağlı büyük, yüzer silindirler hareket eder. Dalga enerjisi toplayıcılarının ilk örnekleri dünyada birçok yerde kıyı şeritleri üzerinde ya da yakınlarında inşa edilmiştir.

 

Gelgit enerjisinden yararlanmanın tarihi ise Orta Çağ'a kadar uzanır. Fakat daha yakın zamanlarda ise gelgit enerjisi, haliçlerde inşa edilmiş büyük barajlara yerleştirilen özel (iki taraflı hareket edebilen) türbinler vasıtasıyla elektrik üretiminde kullanılmaya başlanmıştır.

 

Birkaç gigawatt (milyar watt) kapasitesinde, gerçekten çok büyük gelgit barajları için de tekliflerde bulunulmuştur. Örneğin, Birleşik Krallık'taki Severn Halici'nde bir gelgit barajı yapılması önerildi. Proje gerçekleşirse 16 km genişliğinde bir baraj kurulacak ve bu baraj Birleşik Krallık'ın elektrik ihtiyacının %5'ini karşılayabilecek.

 

Ne var ki, büyük baraj yapımının da bazı sakıncaları vardır. Özellikle üzerine kuruldukları haliçler üzerindeki etkileri büyüktür. Haliçlerde, genellikle denizin çekildiği zamanlarda açığa çıkan büyük çamur tabakaları vardır ve bunlar yabanıl kuşlar için önemli beslenme alanlarıdır. Dalgaya set çekilince çamur tabakası değişimine uğrar ve kuşların beslenme biçimleri bozulur.

 

*** Limpet Salınımlı Su Kolonu Aygıtı => Dünyanın ilk ticari dalga enerjisi sistemidir. Bu sistemde, dalga, kanallara ve ardından yükselip alçalan bir su kolonuna alınır; hava basınçlandırılıp serbest bırakılır ve türbin devreye girer. Türbin, su kolonu alçalıp yükseldikçe aynı yönde dönerek, elektrik üreten jeneratörü çalıştırır.

 

Cevapla